opc_loader

Klachtenregeling Special gifts by me

 

A. Algemeen

1. Onder "beklaagde" wordt verstaan: degene tegen wie een klacht wordt ingediend.

2. Onder "klager wordt" verstaan: degene die een klacht indient.

3. Onder "klachtbehandelaar" wordt de persoon die de klacht behandeld verstaan.

4. Special gifts by me wijst de klager die een mondelinge klacht heeft ingediend op de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen.

 

B. Afhandeling schriftelijke klacht

1. Een per e-mail ingediende klacht wordt aangemerkt als een schriftelijke klacht.

2. Een schriftelijke klacht dient per e-mail te worden verzonden aan info@specialgiftsbyme.nl of per post gericht aan:

Special gifts by me

Katerstraat 54

4881 AS Zundert

Nederland

3. De klacht dient – indien mogelijk – te worden voorzien van foto’s

4. De klacht dient te zijn gedagtekend en ondertekend en bevat daarnaast tenminste de naam en het adres van de klager evenals een omschrijving van de klacht. Indien de klacht niet is gedagtekend, wordt voor dagtekening de datum van ontvangst door Special gifts by me gehouden.

5. De klacht dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld, dan wel te zijn vergezeld door een behoorlijke vertaling. Klachten die daaraan niet voldoen, worden niet in behandeling genomen.

6. De klacht wordt binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst afgehandeld.

7. De behandeling kan met ten hoogste zeven (7) werkdagen worden verlengd. Van de verlenging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager.

8. Special gifts by me onderzoekt de klacht en reageert vervolgens schriftelijk en gemotiveerd naar klager.

 

C. Overig

1. Special gifts by me registreert alle ingediende schriftelijke klachten en de wijze van afhandeling

daarvan.

2. Deze regeling wordt bekend gemaakt via de website van Special gifts by me.